Skip to main content

หากสมัครแพ็กเกจคอนเวอร์เจนที่มีกล่องทรูไอดี ทีวี จะต้องไปรับกล่องที่ทรูช้อปเองหรือมีพนักงานมาติดตั้งให้ที่บ้าน

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful