วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งแป้นพิมพ์ภาษาไทยของกล่อง TrueID TV

สามารถทำได้ ตามขั้นตอน ดังนี้
1. ใช้ปุ่มทิศทาง เลื่อนลงมายังแถวของแอปพลิเคชั่น เลือก Google Play Store แล้วกดปุ่ม OK

2. เลื่อนไปที่รูปแว่นขยาย แล้วกดปุ่ม OK

3. ใช้คำสั่งเสียง หรือพิมพ์คำว่า "Thai Keyboard", จากนั้นเลือกที่ App TV Thai Keyboard แล้วกดปุ่ม OK

4. เลือกติดตั้ง และหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วให้เลือกเปิด

5. จากนั้นจะเป็นหน้าจอแนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่า Thai Keyboard, ให้กดปุ่ม OK จะกระทั่งถึงเริ่มต้นใช้งาน

6. จะถูกพามาที่การตั้งค่าแป้นพิมพ์ > เลือก จัดการแป้นพิมพ์ แล้วกดปุ่ม OK

7. ใช้ปุ่มทิศทางเลื่อนลงไปล่างสุด จะพบกับ TV Thai Keyboard แล้วกดปุ่ม OK

8. เลือกตกลง แล้วกดปุ่ม OK

9. สังเกตที่สัญลักษณ์จะเป็นสีฟ้า หมายความว่าเปิดใช้งานแล้ว, ให้กดปุ่มย้อนกลับ

10. ใช้ปุ่มทิศทางเลื่อนขึ้นไปด้านบน แล้วกดปุ่ม OK , เลือก TV Thai Keyboard แล้วกดปุ่ม OK อีกครั้ง

11. ทดสอบใช้แป้นพิมพ์ เลื่อนลงไปที่รูปโลก แล้วกดปุ่ม OK

12. จะเป็นการสลับระหว่างภาษาไทย และอังกฤษ

Promoted articles