วิธีตั้งค่าการใช้งานคำสั่งเสียงของรีโมทกล่อง Inno Hybrid Plus

วิธีแก้ปัญหาผ่านเมนูการตั้งค่ากล่อง Inno Hybrid Plus
1. เข้าสู่เมนูการตั้งค่า(Settings)
1.1. กดปุ่มรูปบ้าน(Home) เพื่อเข้าสู่หน้าหลัก
1.2. ใช้ปุ่มทิศทาง เลื่อนไปที่รูปเฟืองมุมบนขวา และกดปุ่ม OK ที่รีโมท


2. เลื่อนลง เลือกเมนูเชื่อมต่อรีโมททรูไอดี ทีวี(Pair TrueID TV Remote)


3. เลือก เชื่อมต่อรีโมทใหม่(Unpar and pair again) และกดปุ่ม OK


4. ให้กดปุ่ม OK และปุ่มเลข 2 ค้างไว้ จนกระทั่งมีไฟสีแดงขึ้นที่รีโมทที่รีโมท


5. หลังจากเชื่อมต่อสำเร็จ หน้าจอจะได้แจ้งว่าเชื่อมต่อแล้ว(Connected)


6. สามารถตรวจสอบได้ว่ารีโมททำการเชื่อมต่อหรือไม่
โดยกลับไปหน้าการตั้งค่า(Settings) เลื่อนลงไปด้านล่างที่หัวข้อรีโมทและอุปกรณ์เสริม(Remote & Accessories) จะพบชื่อ OMNI REMOTES แสดงสถานะว่าเชื่อมต่อแล้ว(Connected)

บทความแนะนำ