คำแนะนำกรณีไม่สามารถรับชม Live TV บางช่อง บนกล่องทรูไอดี ทีวี

คำแนะนำกรณีไม่สามารถรับชม Live TV บางช่อง บนกล่องทรูไอดี ทีวี

สาเหตุที่ไม่สามารถดู Live TV บางรายการผ่านทางกล่องทรูไอดี ทีวี ได้นั้น เนื่องจากมีข้อจำกัดทางลิขสิทธิ์ เช่น บางรายการไม่อนุญาตให้เผยแพร่ผ่านทางสัญญานอินเทอร์เน็ต จึงสามารถดูได้ด้วยสัญญานโทรทัศน์ปกติเท่านั้น 

ดังนั้นหากหน้าจอทรูไอดี ทีวีกลายเป็นสีดำ และขึ้นข้อความว่า “รายการนี้สามารถรับชมได้ทาง      ทรูวิชันส์ และทีวีดิจิตัลเท่านั้น ด้วยข้อจำกัดทางลิขสิทธิ์” แนะนำให้รับชมผ่านระบบของทรูวิชันส์ หรือกล่องทีวีดิจิตัลค่ะ

เมื่อพ้นช่วงรายการที่ติดลิขสิทธิ์แล้ว ท่านจะสามารถกลับมารับชมได้ตามปกติค่ะ

 

หากบทความนี้เป็นประโยชน์ คลิก “ใช่” หรือ หากควรปรับปรุงบทความนี้  คลิก “ไม่” ระบบจะนำท่านสู่การช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยเจ้าหน้าที่ทรูไอดีค่ะ

Helpful Icon
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
บทความแนะนำ