การตรวจสอบปัญหาเบื้องต้นผ่านเมนูการตั้งค่า ของกล่องทรูไอดี ทีวี

1. เข้าสู่เมนูการตั้งค่า(Settings)
1.1. กดปุ่มรูปบ้าน(Home) เพื่อเข้าสู่หน้าหลัก
1.2. ใช้ปุ่มทิศทาง เลื่อนไปที่รูปเฟืองมุมบนขวา และกดปุ่ม OK ที่รีโมท

2. เลื่อนลงไปที่เมนูตรวจสอบเบื้องต้น(System health check) และกดปุ่ม OK ที่รีโมท

3. กรณีผลตรวจสอบล้มเหลว(Failed)
3.1. สามารถเลือกที่เมนู การแก้ไขปัญหา(Trouble shooting) และกดปุ่ม OK ที่รีโมท

3.2. จะพบหน้าจอแนะนำการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง

3.3. หากแก้ไขแล้วยังใช้งานไม่ได้ สามารถเลือกเมนู ส่งไปยังศูนย์สนับสนุน และกดปุ่ม OK ที่รีโมท เพื่อแจ้งเรื่องไปยังทีมที่ดูแลกล่องได้

3.4. โดยหน้าจอจะให้กรอกเบอร์ติดต่อ จากนั้นเลื่อนไปยังเครื่องหมายถูก และกดปุ่ม OK ที่รีโมท

4. กรณีผลตรวจสอบผ่าน(Passed)

Promoted articles