วิธีการตรวจสอบและอัปเดตเวอร์ชั่น กล่อง TrueID TV

เรามีวิธีการตรวจสอบและอัปเดตเวอร์ชั่น (เฟิร์มแวร์) ของกล่องง่ายๆ ดังนี้ค่ะ

1. กดเลข 0 บนรีโมทค้างไว้ หน้าจอจะไปที่เมนู การตั้งค่าอัตโนมัติ
2. จะพบแถบเมนูขึ้นด้านขวามือ เลื่อนลงไปที่เมนู เกี่ยวกับ (About) จากนั้นกดปุ่ม OK ที่รีโมท
3. เลื่อนไปที่เมนู การอัปเดตระบบ (System Update) จากนั้นกดปุ่ม OK ที่รีโมท
4. เมื่อระบบตรวจสอบแล้วพบว่า เฟิร์มแวร์ของกล่อง TrueID TV เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว หน้าจอจะแจ้งว่า “ระบบของคุณเป็นปัจจุบันแล้ว” (Your system is up to date) ให้กดปุ่ม ย้อนกลับ (Back) เพื่อออกจากเมนู
5. กรณีที่มีเฟิร์มแวร์ใหม่ หน้าจอจะแสดงข้อมูลของเวอร์ชั่นใหม่ พร้อมทั้งขนาดเฟิร์มแวร์ หากต้องการดาวน์โหลดและติดตั้ง ให้เลือกไปที่ ดาวน์โหลด (Download) แล้วกดปุ่ม OK จากนั้นรอระบบดำเนินการจนเสร็จขั้นตอน
6. กลับมาที่หน้าจอ เกี่ยวกับ (About) สามารถตรวจสอบเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ได้ที่หัวข้อ บิวด์ (Bulid)

Promoted articles