กรณีสมัครแพ็กเกจคอนเวอร์เจนที่มีกล่องทรูไอดี ทีวี ต้องทำอย่างไร

พนักงานจะดำเนินการติดตั้งกล่องทรูไอดี ทีวีให้ถึงบ้านตามเวลาที่นัดหมายไว้

Helpful Icon
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
บทความแนะนำ