วิธีติดตั้งและวิธีใช้งานกล่องทรูไอดีอย่างละเอียด

คุณลูกค้าสามารถดูวิธีติดตั้งกล่อง TrueID TV ได้ที่นี่เลย

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=yJy6SrWIx8o

  1. ขั้นตอนที่ 1 เชื่อมต่อสาย AC , ต่ออินเทอร์เน็ต และ ต่อสาย HDMI เข้ากับตัวกล่องทรูไอดี ทีวีและทีวีของท่าน
  2. ขั้นตอนที่ 2 เชื่อมต่อรีโมทกับกล่องทรูไอดี ทีวี
  3. ขั้นตอนที่ 3 เลือกภาษาและเชื่อมต่อเข้า G-Mail โดยสามารถทได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้
   1. เชื่อมต่อ G-Mail โดยใช้รีโมท
   2. เชื่อมต่อ G-Mail โดยเข้าผ่านโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์โดยเข้าผ่านเว็บ androidtv.com/setup
  4. ขั้นตอนที่ 4 เชื่อมต่อเข้า true id โดยสามารถทำได้ 2 วิธี
   1. ใช้รีโมทกรอก user name และ password
   2. แสกน qr code
Promoted articles