วิธีแก้ปัญหารีโมทกล่องทรูไอดีทีวีค้างหรือไม่สามารถใช้งานได้

วิธีแก้ปัญหารีโมทกล่องทรูไอดีทีวีค้างหรือไม่สามารถใช้งานได้

1.วิธีแก้ไขเบื้องต้นเมื่อรีโมททรูไอดีทีวีค้าง

  •  กดปุ่มพาวเวอร์ที่ตัวรีโมท แล้วดูทีไฟ LED สีแดงที่รีโมทว่าไฟติดหรือไม่ ถ้าไฟ LED ไม่ติด ให้ถอดถ่านออก รอ 5 นาทีแล้วใส่ถ่านใหม่เพื่อเช็คสัญญาณไฟ LED ที่ปลายรีโมทว่าขึ้นสีแดงตามจังหวะที่กดหรือไม่ หากกดรีโมทแล้วไฟ LED ไม่ติดให้ลองเปลี่ยนถ่านใหม่ โดยถ่านที่ใช้กับรีโมททรูไอดี ทีวี เป็นถ่าน 3A (AAA) หลังจากเปลี่ยนแล้วทดลองใช้งานอีกครั้ง เมื่อไฟ LED ขึ้นตามจังหวะกดแล้ว สามารถดำเนินการเชื่อมต่อสัญญาณรีโมทต่อไป

  • สัญญาณอินฟาเรด และสัญญาณบลูทูธ หากเปิดเครื่องมาแล้วไม่เคยเชื่อมต่อรีโมทกับกล่องทรูไอดี ทีวี รีโมทจะใช้สัญญาณอินฟาเรดเป็นค่าตั้งต้น ดังนั้นแนะนำให้เชื่อมต่อรีโมทกับกล่องทรูไอดี ทีวี รีโมทจะเปลี่ยนเป็นสัญญาณบลูทูธทำให้สามารถควบคุมได้รอบทิศทาง สัญญาณทะลุสิ่งกีดขวางได้และสั่งงานด้วยเสียงได้อีกด้วย


 

2. หากพบปัญหา รีโมททรูไอดี ทีวี ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบบลูทูธได้ สามารถดูวิธีแก้ปัญหาได้ตามนี้ค่ะ

  • จับคู่รีโมทใหม่กับกล่องได้โดยเข้าไปที่ “ตั้งค่า” (ไอคอนฟันเฟืองด้านมุมขวาบนในหน้าหลัก)
  • และไปที่ “เพิ่มอุปกรณ์เสริม” ทำการกดปุ่มเลข 2 และปุ่ม ok พร้อมกันค้างไว้ประมาณ 2-3 วินาทีแล้วปล่อย หน้าจอจะขึ้นว่าทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วค่ะ หรือรับชมวิธีการแก้ไขบนวิดีโอได้เลย

3. หากหน้าจอทรูไอดีทีวีค้างและไม่สามารถใช้งานรีโมทได้ สามารถดูวิธีแก้ปัญหาได้ตามนี้ค่ะ

  • กดปุ่ม Home กลับมาที่หน้าแรก
  • ปิดและเปิดเครื่องใหม่
  • เชื่อมต่อรีโมทใหม่ โดยการไปที่เมนู การตั้งค่า > รีโมทและอุปกรณ์เสริม > เพิ่มอุปกรณ์เสริม
  • ในกรณีที่เชื่อมต่อรีโมทแล้ว แต่ยังใช้งานไม่ได้ให้ไปที่เมนู ยกเลิกอุปกรณ์เสริม > เพิ่มอุปกรณ์เสริม ใหม่อีกครั้ง

4. อีกวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือได้คือ การคืนค่าโรงงานกล่องทรูไอดี ทีวี โดยทำตามขั้นตอนใน TrueID Help Center เสิร์ชว่า "คืนค่าโรงงาน" แล้วทำการเชื่อมต่อรีโมทอีกครั้ง

หากแก้ไขตามขั้นตอนข้างต้นครบหมดแล้ว ไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยตรวจสอบในลำดับถัดไป หากมีปัญหาเกี่ยวกับ TrueID TV ในด้านอื่น ๆสามารถดูวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์ help.trueid.net หรือโทร 1242 โดยแจ้งหมายเลขสมาชิก หรือ เลข Serial กล่อง TrueID TV Box กับเจ้าหน้าที่ได้เลย

อ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ฟังก์ชันเด็ด "รีโมททรูไอดี" จากกล่อง TrueID TV กล่องทีวีอัจฉริยะ คลิกที่นี่

อ่านบทความเพิ่มเติมจากผู้ใช้จริง ที่นี่

 

หากบทความนี้เป็นประโยชน์ คลิก “ใช่” หรือ หากควรปรับปรุงบทความนี้  คลิก “ไม่” ระบบจะนำท่านสู่การช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยเจ้าหน้าที่ทรูไอดีค่ะ

Helpful Icon
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
บทความแนะนำ