รายละเอียดการสมัครแพ็กเกจ True visions NOW และ NOW Premium บนกล่องทรูไอดี ทีวี

การสมัครแพ็กเกจ TrueVisions NOW/Now Premium บนกล่องทรูไอดี ทีวี

1. การสมัคร TrueVisions NOW / NOW Premium จากหน้าช่องรายการล็อค

2. การสมัคร TrueVisions NOW/Now Premium จาก Purchasing Shelf หน้า Home

หน้าช่องทางการชำระเงิน

1. แสดงราคาของแพ็กเกจ
2. แสดงสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ
3. แสดงข้อความ “ยกเลิกการสมัครได้ตลอดเวลา”

เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วสามารถเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดได้ที่หน้ารายละเอียดแพ็กเกจ

*ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกแพ็กเกจบนกล่องทรูไอดี ทีวี ได้ ต้องเข้าไปยกเลิกที่ ทรูไอดี แอปพลิเคชัน 
และทรูไอดี เว็บไซต์ เท่านั้น

บทความแนะนำ