เริ่มปล่อยเวอร์ชั่นส์ใหม่ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2564

อัปเดตเฉพาะกล่องรุ่น Skyworth

 

อัปเดตขั้นตอนการเชื่อมต่อทรูวิชั่นส์ (TVS Connect version II)

การแยกโปรไฟล์ (Multiple profile)

เงื่อนไขของการเพิ่มโปรไฟล์ย่อย

- โปรไฟล์ทั้งหมดมีได้สูงสุด 5 โปรไฟล์ (สร้างโปรไฟล์ย่อยใหม่ได้ 3 โปรไฟล์ รวมกับ โปรไฟล์หลักและมุมของหนูๆ) 
- เมื่อทำการเพิ่มโปรไฟล์ย่อย โปรไฟล์นั้นๆจะถูกเพิ่มเป็นลำดับถัดจากโปรไฟล์หลัก
- มุมของหนูๆจะอยู่ลำดับสุดท้ายเสมอ
- ถ้าเพิ่มโปรไฟล์ย่อยครบแล้ว ปุ่มเพิ่มโปรไฟล์จะหายไป

วิธีการจัดการโปรไฟล์หลัก

1. เลือกโปรไฟล์หลัก
1.1 เลือก Manage Profile (จัดการโปรไฟล์)
2. จะมีรูปไอคอนดินสอขึ้นมาที่กลางรูปโปรไฟล์กดไปที่รูปโปรไฟล์หลัก
3. เปลี่ยนชื่อโปรไฟล์หลัก
4. เลือกเปลี่ยนรูปโปรไฟล์หลัก
5. เลือก Save
6. ทำการเปลี่ยนชื่อและรูปโปรไฟล์หลักสำเร็จ

*กรณีโปรไฟล์หลักสามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์
ได้จากบนแอปทรูไอดีและเว็บทรูไอดี
และยังสามารถใช้รูปในระบบที่กล่องทรูไอดี ทีวี
ได้เหมือนกับโปรไฟล์ย่อย

วิธีการจัดการโปรไฟล์ย่อย

1. เลือกโปรไฟล์ย่อย
1.1 เลือก Manage Profile (จัดการโปรไฟล์)
2. จะมีรูปไอคอนดินสอขึ้นมาที่กลางรูปโปรไฟล์ กดไปที่รูปโปรไฟล์ย่อย
3. เปลี่ยนชื่อโปรไฟล์ย่อย
4. เลือกเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ย่อย
5. เลือก Save ทำการเปลี่ยนชื่อและรูปโปรไฟล์ย่อยสำเร็จ

เงื่อนไขของการจัดการโปรไฟล์

- ไม่สามารถจัดการมุมของหนูๆได้
- ไม่สามารถลบโปรไฟล์หลักและมุมของหนูๆได้

เงื่อนไขของการแยกโปรไฟล์

1. ช่องรายการสด ภาพยนตร์ ซีรีส์ และคลิป

เนื้อหาต่างๆจะแสดงเหมือนกันทั้งโปรไฟล์หลักและโปรไฟล์ย่อย 
ยกเว้นเนื้อหาบน Shelf Recommended VOD, Related, Recommended LiveTV, Adaptive,  Continue watching, Saved to watch later, Follow team และ Favourite มุมของหนูๆจะมีเนื้อหาเฉพาะเนื้อหาสำหรับเด็กเท่านั้น 

2.การเช่าแพ็กเกจต่างๆ และการเช่าภาพยนตร์

หากโปรไฟล์ย่อยต้องการจะเช่า จำเป็นต้องใช้ช่องทางการชำระเงินเดียวกับโปรไฟล์หลักเท่านั้น เมื่อโปรไฟล์ใดก็ตามทำการเช่าแพ็กเกจต่างๆ และเช่าภาพยนตร์เรียบร้อยแล้ว โปรไฟล์อื่นจะสามารถรับชมได้ด้วย โดยแพ็กเกจต่างๆ และภาพยนตร์ที่เช่าแล้วนั้น จะเข้าไปอยู่ใน shelf TV rental และ Movie rental ตัวอย่าง : โปรไฟล์ A เช่ามู่หลาน โปรไฟล์อื่นๆ ก็จะสามารถดูมู่หลานได้ด้วย

3.การเชื่อมต่อ True Visions

หากโปรไฟล์ใดโปรไฟล์หนึ่งทำการเชื่อมต่อ TrueVisions เรียบร้อยแล้ว โปรไฟล์อื่นๆจะสามารถรับชม True Visions ได้ด้วย

4.การแจ้งเตือน

ทุกโปรไฟล์ (ยกเว้น) มุมของหนูๆ จะได้รับการแจ้งเตือนเหมือนกัน

5.การตั้งค่าธีม

โปรไฟล์หลักเท่านั้นที่จะสามารถตั้งค่าธีมได้ และธีมนั้นจะถูกใช้งานเหมือนกันทุกโปรไฟล์ เช่น โปรไฟล์หลักเปลี่ยนเป็นธีมสีฟ้า
โปรไฟล์ย่อยจะเห็นธีมสีฟ้าด้วยเช่นกัน (ยกเว้นโปรไฟล์มุมของหนูๆจะไม่เปลี่ยนเป็นธีมสีฟ้า) 
ถ้าโปรไฟล์ย่อยกดที่เมนู “ตั้งค่าธีม” จะพบข้อความ “กรุณาใช้โปรไฟล์หลักเพื่อการตั้งค่าธีม”

6.การใช้งานคุยสดบนทรูไอดีทีวี
จะมีแค่โปรไฟล์หลักเท่านั้นที่ใช้งานฟังก์ชันการคุยสด ส่วนโปรไฟล์ย่อยจะไม่เห็นฟังก์ชันนี้เลย

การใช้งานรหัส PIN ของโปรไฟล์หลัก

โปรไฟล์หลักสามารถตั้งรหัส PIN ได้ดังนี้
1. เพื่อใช้ยืนยันการชำระเงิน
2. ออกจากมุมของหนูๆ
3. เข้าสู่การตั้งค่ามุมของหนูๆ
*โปรไฟล์หลักเท่านั้นจะสามารถตั้งรหัส PIN ได้ 

หากโปรไฟล์ย่อยคลิกที่เมนู “รหัส PIN” จะขึ้นข้อความ
EN : Please switch to main profile to use PIN Code
TH : กรุณาใช้โปรไฟล์หลักเพื่อใช้งานรหัส PIN

*การตั้งค่ารหัส PIN ขึ้นไปแล้วในเวอร์ชั่นก่อนหน้า

ประวัติการชำระเงิน (Billing history)

การแก้ไขหน้ารายละเอียดของแพ็กเกจในกรณีเกินกำหนดชำระของแพ็กเกจ (Edit package detail screen for past due package)

การแสดงเวลาและสภาพอากาศ (Date/Time and Weather)

Antstream Phase 1

Promoted articles