รีเซต

รายละเอียด Kids Mode บนทรูไอดีทีวี

รายละเอียด Kids Mode บนทรูไอดีทีวี 

”Kids Mode” เป็นฟังก์ชั่นที่ช่วยคัดกรองรายการโทรทัศน์ให้เด็ก ๆ ได้ดูด้วยเนื้อหาที่สมกับวัย TrueID ให้ความสำคัญในการปกป้องเด็ก ๆ จากเนื้อหาที่อันตรายไปพร้อม ๆ กับให้โอกาสเด็ก ๆ ได้เลือกรายการที่ตนเองชอบผ่าน “Kids mode”

  • ขั้นตอนการเข้า “Kids mode” สามารถทำได้ง่าย ๆ

1.เปิดเครื่องใหม่ > คลิกหน้าโพรไฟล์ > “Kids mode”

2.วิธีการตั้ง PIN เพื่อกันไม่ได้เด็กสลับโพรไฟล์ทำได้ 2 วิธี

    • เปิดเครื่อง > “Kids Mode” > ใช่ หลังจากนั้นระบบจะให้ยืนยันรหัสทรูไอดีเพื่อยินยันการตั้ง PIN เมื่อยื่นยันแล้วก็สามารถตั้ง PIN ตัวเลข 4 หลักได้เลย
    • ตั้งค่า > ทรูไอดี > รหัส PIN หลังจากนั้นกรอกรหัสทรูไอดีและตั้งรหัส PIN ตัวเลข 4 หลักได้เลย

เพียงเท่านี้ เด็ก ๆ ก็สามารถเลือกดูรายการที่เหมาะกับพวกเขาได้แล้ว แต่ในฐานะของผู้ปกครองเราเองก็ควรทบทวนตนเองเช่นเดียวกันว่าสิ่งที่เรา “ตัดสินใจแทน” เป็นสิ่งที่ดีที่สุดหรือไม่

ในปัจจุบันสื่อโทรทัศน์รวมถึงโทรศัพท์มือถือมีบทบาทมากมาบในชีวิตของเรา ดังนั้นในยุคนี้ วิธีการให้เด็กได้อยู่นิ่ง ๆ ไม่ออกไปวิ่งเล่นที่ไหนก็คือการส่งโทรศัพท์ให้พวกเขาเล่น หรือเปิดโทรทัศน์ให้พวกเขาดูรายการต่าง ๆ เพื่อคุณแม่คุณแม่จะได้ปลีกตัวไปทำงานอื่น ๆ ดังนั้นการปล่อยให้เด็ดทำกิจกรรมต่าง ๆ ท่ามกลางสื่อโทรทัศน์ที่มีความรุนแรงปะปนอยู่ อาจส่งผลทำให้เด็ก ๆ เติบโตมาด้วยการใช้ความรุนแรงทั้งต่อตนเองและผู้อื่นได้ ถึงอย่างนั้น การป้องกันเด็ก ๆ ด้วยการที่ผู้ปกครองตัดสินใจแทนทุกเรื่องก็อาจะส่งผลต่อตัวเด็กให้กลายเป็นคนขาดความมั่นใจเมื่อเขาโตขึ้นได้เช่นกัน เราสามารถกลั่นกรองรายการโทรทัศน์จาก “Kids mode” ใน “TrueID TV” ให้เด็ก ๆ ดูได้ แต่อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือ การที่คุณพ่อคุณและให้เวลากับเด็ก ๆ อย่างแท้จริงนั่นเอง


 

หากบทความนี้เป็นประโยชน์ คลิก “ใช่” หรือ หากควรปรับปรุงบทความนี้  คลิก “ไม่” ระบบจะนำท่านสู่การช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยเจ้าหน้าที่ทรูไอดีค่ะ

Helpful Icon
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
บทความแนะนำ