รีเซต

วิธีตรวจสอบที่เก็บข้อมูล เเละรีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น บนกล่อง Inno Hybrid Plus

วิธีตรวจสอบที่เก็บข้อมูล เเละรีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น บนกล่อง Inno Hybrid Plus

1. เข้าสู่เมนูการตั้งค่า(Settings)
1.1. กดปุ่มรูปบ้าน(Home) เพื่อเข้าสู่หน้าหลัก
1.2. ใช้ปุ่มทิศทาง เลื่อนไปที่รูปเฟืองมุมบนขวา และกดปุ่ม OK ที่รีโมท


2. เลื่อนลงไปที่เมนู ที่เก็บข้อมูลและการรีเซ็ต(Storage & reset) และกดปุ่ม OK ที่รีโมท


3. การตรวจสอบที่เก็บข้อมูลอุปกรณ์(Device storage)
3.1 เลือกที่จัดเก็บข้อมูลที่ใช้ร่วมกันภายใน(Internal shared) และกดปุ่ม OK ที่รีโมท


3.2 กรอบด้านบนจะแสดงให้เห็นว่าใช้พื้นที่แล้วไปกับการใช้งานประเภทใด ด้านล่างหัวข้อพร้อมใช้งาน(Available) แสดงให้เห็นว่าเหลือพื้นที่ให้ใช้อีกเท่าไหร่
- โดยกล่องมีพื้นที่ทั้งหมด 8GB ถูกใช้กับระบบปฏิบัติการไปแล้ว 4GB ที่เหลือคือพื้นที่ในกรอบสี่เหลี่ยม 2 กรอบรวมกัน


4. การรีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น
4.1. เลือกรีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น(Factory data reset) และกดปุ่ม OK ที่รีโมท


4.2. เลื่อนลงมาที่ รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น(Fatory data reset) และกดปุ่ม OK ที่รีโมท


4.3. เลื่อนลงมาที่ ลบทุกอย่าง(Erase everything) และกดปุ่ม OK ที่รีโมท จากนั้นเครื่องจะทำการลบข้อมูล และรีบูทใหม่ จากนั้นต้องทำขั้นตอนการติดตั้งใหม่ทั้งหมด

 

หากบทความนี้เป็นประโยชน์ คลิก “ใช่” หรือ หากควรปรับปรุงบทความนี้  คลิก “ไม่” ระบบจะนำท่านสู่การช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยเจ้าหน้าที่ทรูไอดีค่ะ

Helpful Icon
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
บทความแนะนำ