รีเซต

วิธีเปิด-ปิด HDMI CEC บนกล่องทรูไอดีทีวี

วิธีเปิด-ปิด HDMI CEC บนกล่องทรูไอดีทีวี

“HDMI-CEC” ย่อมาจาก HDMI Consumer Electronics Control เป็นคุณสมบัติของ HDMI ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสั่งและควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่าน HDMI โดยใช้รีโมทคอนโทรลเพียงตัวเดียว ตัวอย่างเช่น ใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์เพื่อควบคุมกล่องรับสัญญาณและ/หรือเครื่องเสียงต่าง ๆ ที่รองรับฟังก์ชันนี้

ในระหว่างเปิดใช้งาน HDMI CEC อาจพบปัญหาการติดตั้งกล่องทรูไอดี ทีวี เมื่อใช้รีโมทปิดที่วีแล้ว แต่ทีวียังคงเปิดขึ้นมาเองอีกครั้ง แนะนำให้แก้ปัญหาโดยการปิดการใช้งานปุ่ม HDMI CEC โดยมีวิธีดังนี้

  • กล่องทรูไอดี ทีวี Gen1

1. กดปุ่ม Home ที่รีโมททรูไอดี เพื่อเข้าสู่หน้าหลัก

2. กดที่สัญลักษณ์รูปฟันเฟือง มุมขวาด้านบน

3. หน้าจอ การตั้งค่าหลักจะขึ้นมา เลื่อนหา "ค่ากำหนดอุปกรณ์"

4. จะขึ้นหน้าจอเมนูย่อย ให้เลื่อนหาคำว่า "Advance Options"

5. กดปิดเมนู HDMI CEC (ในรูปภาพเป็นแถบสีฟ้า = แสดงการเปิดใช้งานอยู่ ให้กดปิด เป็นแถบสีขาว)

  • กล่องทรูไอดี ทีวี Gen2 : สามารถทำตามขั้นตอนเดียวกันได้ แต่เมนู HDMI CEC จะอยู่ในเมนูที่ชื่อว่า CEC Control >> เลือกปิด Device auto power off (ตามรูป)

 

หลังจากตั้งค่าปิดการใช้งาน HDMI CEC เรียบร้อยแล้ว สามารถรับชมได้ตามปกติ

 

หากบทความนี้เป็นประโยชน์ คลิก “ใช่” หรือ หากควรปรับปรุงบทความนี้  คลิก “ไม่” ระบบจะนำท่านสู่การช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยเจ้าหน้าที่ทรูไอดีค่ะ

Helpful Icon
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
บทความแนะนำ