TrueID
TH

คอนเทนต์ในทรูไอดี รับชมพร้อมกันสูงสุดได้กี่อุปกรณ์

สามารถรับชมพร้อมกันได้ 2 อุปกรณ์ (ทุก Content) ถ้ามีอุปกรณ์ที่ 3 เข้ามารับชม จะมีข้อความแจ้งแสดงที่หน้าจอ
“ คุณรับชมช่องรายการนี้ครบตามจำนวนอุปกรณ์ที่กำหนดแล้ว”
ลูกค้าอุปกรณ์ที่ 3 สามารถรับชมได้ต่อเมื่อลูกค้าอุปกรณ์ที่ 1 และที่ 2 ออกจากอุปกรณ์ไปแล้วประมาณ 10 นาที

 

บทความแนะนำ