รีเซต

วิธีคืนค่าโรงงาน (Factory Data Reset) ของกล่อง Inno Hybrid

วิธีคืนค่าโรงงาน (Factory Data Reset) ของกล่อง Inno Hybrid

หากกล่องทรูไอดี ทีวีเชื่อมต่อไม่ได้ หน้าจอค้าง แนะนำให้คืนค่าโรงงาน (Factory Data Reset) โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. กด 0 ค้างบน remote จะเข้า สู่เมนูตั้งค่า (Setting)
2. เลือกเมนู ที่เก็บข้อมูลและรีเซ็ต (Storage And reset)
3. เลือกเมนู รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าโรงงาน (Factory Data reset)

ขั้นตอนการทำ Hard Reset :

1. กดปุ่ม CH+ บนกล่อง ค้างไว้
2. กดปุ่ม CH- กดแล้วปล่อย
3. ปล่อยปุ่ม CH+

หมายเหตุ : การคืนค่าโรงงาน คือ การตั้งค่าใหม่ของกล่อง

 

หากบทความนี้เป็นประโยชน์ คลิก “ใช่” หรือ หากควรปรับปรุงบทความนี้  คลิก “ไม่” ระบบจะนำท่านสู่การช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยเจ้าหน้าที่ทรูไอดีค่ะ

Helpful Icon
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
บทความแนะนำ