รีเซต

วิธีแก้รีโมท กล่องทรูไอดี ทีวี ไม่สามารถใช้งานได้

วิธีแก้ปัญหารีโมทกล่องทรูไอดีทีวีค้างหรือไม่สามารถใช้งานได้

1.วิธีแก้ไขเบื้องต้นเมื่อรีโมททรูไอดีทีวีค้าง

  •  กดปุ่มพาวเวอร์ที่ตัวรีโมท แล้วดูทีไฟ LED สีแดงที่รีโมทว่าไฟติดหรือไม่ ถ้าไฟ LED ไม่ติด ให้ถอดถ่านออก รอ 5 นาทีแล้วใส่ถ่านใหม่เพื่อเช็คสัญญาณไฟ LED ที่ปลายรีโมทว่าขึ้นสีแดงตามจังหวะที่กดหรือไม่ หากกดรีโมทแล้วไฟ LED ไม่ติดให้ลองเปลี่ยนถ่านใหม่ โดยถ่านที่ใช้กับรีโมททรูไอดี ทีวี เป็นถ่าน 3A (AAA) หลังจากเปลี่ยนแล้วทดลองใช้งานอีกครั้ง เมื่อไฟ LED ขึ้นตามจังหวะกดแล้ว สามารถดำเนินการเชื่อมต่อสัญญาณรีโมทต่อไป

  • สัญญาณอินฟาเรด และสัญญาณบลูทูธ หากเปิดเครื่องมาแล้วไม่เคยเชื่อมต่อรีโมทกับกล่องทรูไอดี ทีวี รีโมทจะใช้สัญญาณอินฟาเรดเป็นค่าตั้งต้น ดังนั้นแนะนำให้เชื่อมต่อรีโมทกับกล่องทรูไอดี ทีวี รีโมทจะเปลี่ยนเป็นสัญญาณบลูทูธทำให้สามารถควบคุมได้รอบทิศทาง สัญญาณทะลุสิ่งกีดขวางได้และสั่งงานด้วยเสียงได้อีกด้วย

2. หากพบปัญหา รีโมททรูไอดี ทีวี ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบบลูทูธได้ สามารถดูวิธีแก้ปัญหาได้ตามนี้ค่ะ

  • จับคู่รีโมทใหม่กับกล่องได้โดยเข้าไปที่ “ตั้งค่า” (ไอคอนฟันเฟืองด้านมุมขวาบนในหน้าหลัก)
  • และไปที่ “เพิ่มอุปกรณ์เสริม” ทำการกดปุ่มเลข 2 และปุ่ม ok พร้อมกันค้างไว้ประมาณ 2-3 วินาทีแล้วปล่อย หน้าจอจะขึ้นว่าทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วค่ะ หรือรับชมวิธีการแก้ไขบนวิดีโอได้เลย

3. หากหน้าจอทรูไอดีทีวีค้างและไม่สามารถใช้งานรีโมทได้ สามารถดูวิธีแก้ปัญหาได้ตามนี้ค่ะ

  • กดปุ่ม Home กลับมาที่หน้าแรก
  • ปิดและเปิดเครื่องใหม่
  • เชื่อมต่อรีโมทใหม่ โดยการไปที่เมนู การตั้งค่า > รีโมทและอุปกรณ์เสริม > เพิ่มอุปกรณ์เสริม
  • ในกรณีที่เชื่อมต่อรีโมทแล้ว แต่ยังใช้งานไม่ได้ให้ไปที่เมนู ยกเลิกอุปกรณ์เสริม > เพิ่มอุปกรณ์เสริม ใหม่อีกครั้ง

4. อีกวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือได้คือ การคืนค่าโรงงานกล่องทรูไอดี ทีวี โดยทำตามขั้นตอนใน TrueID Help Center เสิร์ชว่า "คืนค่าโรงงาน" แล้วทำการเชื่อมต่อรีโมทอีกครั้ง

หากบทความนี้เป็นประโยชน์ คลิก “ใช่” หรือ หากควรปรับปรุงบทความนี้  คลิก “ไม่” ระบบจะนำท่านสู่การช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยเจ้าหน้าที่ทรูไอดีค่ะ

Helpful Icon
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
บทความแนะนำ