รีเซต
ผลการค้นหา : 2 รายการ

วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญาณภาพและเสียง เมื่อใช้งานกล่องทรูไอดี ทีวี

01 พ.ย. 2565 - วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญาณภาพและเสียง เมื่อใช้งานกล่องทรูไอดี ทีวี เมื่อกล่องทรูไอดีมีปัญหา มีเสียงแต่ไม่มีภาพหรือมีภาพแต่ไม่มีเสียง หรือมีปัญหาเรื่องความคมชัดของภาพ เป็นต้น มีวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น ดังนี้ 1. ปิด-เปิด (รีเซ็ทกล่องทรูไอดี) หลังจากปิด-เปิด เครื่องแล้วจะต้องรอให้ระบบประมวลผลเพื่อเข้าใช้งานอีกครั้ง เข้าเมนูการตั้งค่า > ค่ากำหนดอุปกรณ์ > เกี่ยวกับ > การอัพเดทระบบ เพื่อตรวจสอบระบบว่าระบบปัจจุบันอัพเดทแล้วหรือไม่ 2. ปิด-เปิด หรือดึงปลั๊กไฟเร้าเตอร์อินเทอร์เน็ต 3. ทำการเทสความเร็วอินเทอร์เน็ตบนกล่องทรูไอดี ทีวี เข้าเมนูการตั้งค่า > ตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ต (ความเร็วที่เหมาะสมไม่ควรต่ำกว่า 50 Mbps) หากค่าดาวน์โหลดและอัพโหลดต่ำกว่าที่แนะนำ ควรติดต่อเจ้าของเครือข่ายอินเตอร์เนตที่ใช้งานเพื่อให้ทางเครือข่ายเช็คสัญญาณให้อีกครั้ง 4. ตรวจเช็คสายเชื่อมต่อ HDMI ให้แน่ใจว่าสายเชื่อมต่อแน่นแล้ว 5. ตรวจเช็คสายแลน ดึงสายแลนออกแล้วเสียบเข้าไปใหม่ แล้วตรวจสอบว่าอินเทอร์เน็ตอีกครั้งว่าเชื่อมกับกล่องได้สมบูรณ์แล้วหรือไม่ หรือดูคลิปวิดีโอเพิ่มเติมได้ ที่นี่ อ่านบทความเพิ่มเติมจากผู้ใช้จริง ที่นี่ หากบทความนี้เป็นประโยชน์ คลิก “ใช่” หรือ หากควรปรับปรุงบทความนี้ คลิก “ไม่” ระบบจะนำท่านสู่การช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยเจ้าหน้าที่ทรูไอดีค่ะ

5 ขั้นตอนง่ายๆ แก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญาณภาพและเสียง เมื่อใช้งานกล่องทรูไอดี ทีวี

24 ต.ค. 2565 - แก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญานภาพเเละเสียง เมื่อเกิดปัญหาระหว่างการใช้งานกล่องทรูไอดี ทีวี พบปัญหามีเสียงแต่ไม่มีภาพ หรือ มีภาพแต่ไม่มีเสียง วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น ดังนี้ 1. ปิด และเปิด (รีเซ็ทกล่องทรูไอดี) หลังจากปิด-เปิด เครื่องแล้วจะต้องรอให้ระบบประมวลผลเพื่อเข้าใช้งานอีกครั้ง เข้าเมนูการตั้งค่า > ค่ากำหนดอุปกรณ์ > เกี่ยวกับ > การอัพเดทระบบ เพื่อตรวจสอบระบบว่าระบบปัจจุบันอัพเดทแล้วหรือไม่ 2. ปิด-เปิด หรือดึงปลั๊กไฟเร้าเตอร์อินเทอร์เน็ต 3. ทำการเทสความเร็วอินเทอร์เน็ตบนกล่องทรูไอดี ทีวี เข้าเมนูการตั้งค่า > ตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ต (ความเร็วที่เหมาะสมไม่ควรต่ำกว่า 50 Mbps) หากค่าดาวน์โหลดและอัพโหลดต่ำกว่าที่แนะนำ ควรติดต่อเจ้าของเครือข่ายอินเตอร์เนตที่ใช้งานเพื่อให้ทางเครือข่ายเช็คสัญญาณให้อีกครั้ง 4. ตรวจเช็คสายเชื่อมต่อ HDMI ให้แน่ใจว่าสายเชื่อมต่อแน่นแล้ว 5. ตรวจเช็คสายแลน ดึงสายแลนออกแล้วเสียบเข้าไปใหม่ แล้วตรวจสอบว่าอินเทอร์เน็ตอีกครั้งว่าเชื่อมกับกล่องได้สมบูรณ์แล้วหรือไม่ อ่านบทความเพิ่มเติมจากผู้ใช้จริง ที่นี่ หากบทความนี้เป็นประโยชน์ คลิก “ใช่” หรือ หากควรปรับปรุงบทความนี้ คลิก “ไม่” ระบบจะนำท่านสู่การช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยเจ้าหน้าที่ทรูไอดีค่ะ