TrueID
TH

เปลี่ยนเสียงพากย์บนแอปพลิเคชัน และกล่องทรูไอดี ทีวี

แอปพลิเคชัน ทรูไอดี

1.เปิดแอป #TrueID ล็อกอิน > เลือกรายการที่ต้องการรับชม

2.กดที่ภาพรายการ

3.กดที่สัญญลักษณ์รูปฟันเฟือง "ตั้งค่า"

4.เลือก Audio (เสียง) > ไทย

*สามารถปรับเลือกเสียงพากย์ได้ (ปรับได้เฉพาะภาพยนตร์ที่มี 2 ภาษา)

 

กล่องทรูไอดี ทีวี

1. เลือกไปที่ช่องรับชมกดปุ่ม OK ที่รีโมทจะขึ้น Tab ด้านล่าง

2. กดที่สัญลักษณ์ 💬 บริเวณมุมขวา

3. สามารถปรับเลือกเสียงได้ (ปรับได้เฉพาะภาพยนตร์ที่มี 2 ภาษา)

บทความแนะนำ