รีเซต

วิธีการตั้งค่า Google Public DNS บนกล่องทรูไอดี ทีวี (Error Code C0004)

วิธีตั้งค่า Google Public DNS บนกล่องทรูไอดี ทีวี เมื่อเกิด Error Code C0004

(กล่องทรูไอดี ทีวี ไฮบริด และ Android TV)

เมื่อลูกค้ารับชมรายการทีวีปกติ แล้วพบหน้าจอแสดง  error c0004 โดยอาจเกิดจากสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร เราแนะนำวิธีการแก้ไขโดยการใช้งาน Google Public DNS ตามขั้นตอน ดังนี้ 

1.กดเลือกไปที่ การตั้งค่า (Setting) >  เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet) > การคั้งค่า IP (IP Settings)

2.ที่หน้าการตั้งค่า IP ให้กดเลือก > คงที่ (Static) แล้วกด OK

3.ในหน้า ที่อยู่ IP (IP address) ไม่ต้องแก้ไขแล้ว แต่ให้เลือกกด OK ที่ปุ่ม Enter

4.ในหน้า เกตเวย์ (Gateway) ไม่ต้องแก้ไขแล้ว แต่ให้เลือกกด OK ที่ปุ่ม Enter

5. ในหน้า ความยาวรหัสนำเครือข่าย (Network prefix length) ตรวจสอบให้ใส่ค่า 24 แล้วกด OK ที่ปุ่ม Enter

6.ในหน้า DNS1 ตรวจสอบให้เป็นค่า 8.8.8.8 แล้วกด OK ที่ปุ่ม Enter

7.ในหน้า DNS2 ตรวจสอบให้ใส่ค่า 8.8.4.4 แล้วกด OK ที่ปุ่ม Enter

8. เมื่อตรวจสอบหน้าจอแสดงค่าตรงแล้ว บันทึกสำเร็จ ให้ลอง ปิด-เปิดกล่อง เพื่อทดสอบการรับชมใหม่อีกครั้ง และเป็นอันเสร็จสิ้น

 

หากบทความนี้เป็นประโยชน์ คลิก “ใช่” หรือ หากควรปรับปรุงบทความนี้  คลิก “ไม่” ระบบจะนำท่านสู่การช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยเจ้าหน้าที่ทรูไอดีค่ะ

 

Helpful Icon
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
บทความแนะนำ