จะสามารถเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจ กรณีชำระเงินแล้วไม่ว่าด้วยวิธีการชำระเงินแบบไหน ได้หรือไม่

ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากระบบได้บันทึกข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้ว
Promoted articles