ทำไมกล่องทรูไอดี ทีวี ต่ออุปกรณ์เสริม เช่น Mouse Keyboard Joystick กับกล่องไม่ได้

ลองแก้ปัญหาเบื้องต้นง่ายๆ โดยเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมกับคอมพิวเตอร์ว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ ถ้าอุปกรณ์ใช้งานได้ แสดงว่ามีปัญหาที่กล่อง โทรสอบถามเพิ่มเติมที่ 1242
บทความแนะนำ