คำนวณตามชั่วโมงจริง เช่น เช่าแพ็กเกจรายสัปดาห์ จะได้ดู 24 ชั่วโมง x 7 วัน ไมได้ตัดรอบทุกเที่ยงคืนของทุกวัน
(เริ่มเวลาไหน ตัดเวลานั้นของ 7 วันถัดไป)
Promoted articles