การเช่าแพ็กเกจ True visions NOW และ NOW Premium บนแอปพลิเคชัน ทรูไอดี

คุณสามารถเช่าแพ็กเกจ TrueVisions NOW/ NOW premium บนช่องทางแอปพลิเคชัน ทรูไอดีได้ 2 วิธีคือ

1. หน้า More (เพิ่มเติม) > Package Rental (เช่าแพ็กเกจ)

2. หน้ารวมเชล์ฟช่องรายการ เลือก Tab Shelf TrueVisions NOW / NOW Premium

วิธีการเช่าแพ็กเกจ TrueVisions NOW/Now Premium ผ่านระบบปฏิบัติการ Android

วิธีการเช่าแพ็กเกจ

 

ช่องทางการชำระเงิน

กรณีซื้อในคลิกเดียว (1-Tap Buy)

กรณีเช่าด้วยบัตรเครดิตที่จำไว้และเช่าด้วยบัตรเครดิตใบใหม่ 

กรณีจ่ายผ่านบิล TrueMove H แบบซื้อในคลิกเดียว

กรณีลูกค้าไม่อยากให้แพ็กเกจต่อแบบอัตโนมัติสามารถกดยกเลิกได้

โดยจะไม่ทำการยกเลิกแพ็กเกจลูกค้าทันที สามารถดูต่อได้ตามวันที่หมดอายุ 
*ลูกค้าสามารถยกเลิกทั้งบนทรูไอดี แอปและเว็บไซต์ โดยขั้นตอนการยกเลิกบนทรูไอดี เว็บไซต์ เหมือนกับบนทรูไอดี แอป

1. แบบมีใบแจ้งหนี้แล้ว

2. แบบไม่มีใบแจ้งหนี้

วิธีการเช่าแพ็กเกจ TrueVisions NOW/Now Premium ผ่านระบบปฏิบัติการ iOS

การเช่าแพ็กเกจ TrueVisions NOW/NOW Premium ผ่านช่องรายการ (Live TV)

เมื่อลูกค้าทำการเช่าแพ็กเกจผ่านช่องรายการทีวีจะขึ้นหน้าให้ลูกค้า Connect with TrueVisions ถ้าลูกค้ามีแพ็กเกจของทรูวิชันส์ก็กดเพื่อเชื่อมต่อและใส่หมายเลขสมาร์ทการ์ดเพื่อรับชม แต่กรณีที่ลูกค้าไม่มีแพ็กเกจทรูวิชั่นส์ก็เลือกเช่าที่แพ็กเกจ TrueVisions NOW/Now Premium ได้

วิธีการเช่าแพ็กเกจ TrueVisions NOW/NOW Premium ผ่านหน้าแพ็กเกจ 

My Account → Subscriptions หน้ารวมแพ็กเกจ

 

Promoted articles