รีเซต

วิธีรับชมย้อนหลังบนกล่องทรูไอดีทีวี

วิธีรับชมย้อนหลังบนกล่องทรูไอดีทีวี

การรับชมย้อนหลัง จะมี 2 แบบ คือ

1. ดูย้อนหลังได้ 7 วัน

2. ดูย้อนหลังได้ 2 ชั่วโมง

วิธีการรับชมทีวีย้อนหลัง (Catch Up) ของกล่อง ทรูไอดี ทีวี

1. ขณะรับชมช่องรายการทีวี่ ให้กดปุ่ม Guide จะพบหน้าจอผังรายการ และมีแถบสีฟ้าที่ช่องรายการที่กำลังรับชม
2. กดปุ่มทิศทางขวา ให้แถบสีฟ้าย้ายไปที่รายการที่กำลังรับชม
3. จากนั้นกดปุ่มทิศทางซ้าย เพื่อเลื่อนถอยหลังไปยังรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลัง, สังเกตที่รายการที่สามารถรับชมย้อนหลังได้ จะมีสัญลักษณ์ตามภาพด้านล่างคือ ดูย้อนหลังได้ 7 วัน หรือ ดูย้อนหลังได้ 2 ชั่วโมง แล้วแต่รายการว่าจะมีรูปแบบการชมย้อนหลังประเภทไหนบ้าง จากนั้นกดปุ่ม OK
4. จะสามารถรับชมรายการย้อนหลัง ที่เลือกเอาไว้ได้
*รายการย้อนหลัง สามารถรับชมได้เฉพาะบางช่องเท่านั้น ต้องดูว่ามีปุ่มขึ้นหรือไม่ หากช่องรายการที่รับชมย้อนหลังได้ จะมีสัญลักษณ์ดูย้อนหลังได้ 7 วัน หรือ ดูย้อนหลังได้ 2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับว่าจะรับชมย้อนหลังได้ประเภทเดียวหรือทั้ง 2 ประเภท

และสามารถรับชมย้อนหลังในแอปพลิเคชัน ทรูไอดี ได้เช่นกัน โดยมีวิธีสังเกตว่ารายการไหน สามารถรับชมย้อนหลังได้หรือไม่

1.  ขณะรับชมช่องรายการ ให้กดปุ่ม ผังรายการ จะพบช่องรายการอยู่ด้านบน

2. จากนั้นเลือกช่องรายการและวันที่ที่ต้องการรับชมย้อนหลัง ถ้ารายการไหน สามารถรับชมย้อนหลังได้ จะพบสัญลักษณ์วงกลมสีฟ้า ด้านหลังชื่อรายการ

 

หากบทความนี้เป็นประโยชน์ คลิก “ใช่” หรือ หากควรปรับปรุงบทความนี้  คลิก “ไม่” ระบบจะนำท่านสู่การช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยเจ้าหน้าที่ทรูไอดีค่ะ

Helpful Icon
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
บทความแนะนำ