รีเซต

วิธีแก้ไขเบื้องต้น หากพบ Error Code ขณะรับชมผ่านกล่องทรูไอดี ทีวี

วิธีแก้ไขเบื้องต้น หากพบ Error Code ขณะรับชมผ่านกล่องทรูไอดี ทีวี

 

หากลูกค้าพบปัญหาไม่สามารถใช้งานกล่องทรูไอดี ทีวีได้ และพบ Error Code บนหน้าจอ เราขอแนะนำวิธีแก้ไขเบื้องต้น ดังนี้

1. Error Code : 200, C0001, C0003, C0004*, C0006, C0007, C0008, C0009, C00010, C00011

วิธีแก้ไขเบื้องต้น : กรุณาเปลี่ยนไปที่ช่องอื่นและเปลี่ยนกลับมาช่องเดิมอีกครั้ง

*หมายเหตุ สำหรับ Error Code C0004 อาจเกิดจากสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร เราขอแนะนำวิธีการตรวจสอบและตั้งค่าโดย Google Public DNS บนกล่องทรูไอดี ทีวี คลิก

2. Error Code : C0002, 1400

วิธีแก้ไขเบื้องต้น : กรุณาปิดและเปิดเร้าเตอร์ใหม่ หากยังพบปัญหาเดิม กรุณาติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ลูกค้าใช้บริการอยู่

3. Error Code : 499, C0005

วิธีแก้ไขเบื้องต้น : กรุณาเลือกรับชมเนื้อหาหรือรายการใหม่ เนื่องจากเนื้อหาหรือรายการดังกล่าว ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ในประเทศไทย

4. Error Code : 430

วิธีแก้ไขเบื้องต้น : กรุณากดเลือกช่องรายการใหม่อีกครั้ง

5. Error Code : 1600, 400, 1401

วิธีแก้ไขเบื้องต้น : กรุณาล็อคเอ้าท์ออกจากระบบ และล็อคอินเข้าสู่ระบบอีกครั้ง

6. Error Code : 404

วิธีแก้ไขเบื้องต้น : กรุณากดปุ่ม OK เพื่อทำรายการอีกครั้ง และทำการปิดและเปิดกล่องใหม่

7. Error Code : 210, 420, 421, 422, 428, 429, 600, 630, 1404, 500

วิธีแก้ไขเบื้องต้น : กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 1242 เนื่องจากเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ อาทิ เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่รายการ เกี่ยวกับการใช้งานบัญชีทรูไอดี หรือ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น

 

นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถดูคำจำกัดความของ Error Code ต่างๆ พร้อมคำอธิบายและวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น คลิก

 

 

หากบทความนี้เป็นประโยชน์ คลิก “ใช่” หรือ หากควรปรับปรุงบทความนี้  คลิก “ไม่” ระบบจะนำท่านสู่การช่วยเหลือเพิ่มเติมค่ะ

บทความแนะนำ