รีเซต

ความหมายของแต่ละ Error Code บนกล่องทรูไอดี ทีวี และวิธีแก้ไขเบื้องต้น

ความหมายของแต่ละ Error Code บนกล่องทรูไอดี ทีวี และวิธีแก้ไขเบื้องต้น

 

Error Code ต่างๆ บนกล่องทรูไอดี ทีวี ในขณะใช้งาน

กรณีลูกค้าพบเจอปัญหาไม่สามารถใช้งานกล่องทรูไอดี ทีวีได้ และพบ Error Code ดังต่อไปนี้บนหน้าจอ สามารถตรวจสอบ Error Code เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ ดังนี้

 

 

หากบทความนี้เป็นประโยชน์ คลิก “ใช่” หรือ หากควรปรับปรุงบทความนี้  คลิก “ไม่” ระบบจะนำท่านสู่การช่วยเหลือเพิ่มเติมค่ะ

Helpful Icon
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
บทความแนะนำ