รีเซต

วิธีการติดตั้ง และสมัครใช้งาน ของกล่อง TrueID TV Box

วิธีการติดตั้ง (download) และสมัครใช้งาน (login) กล่องทรูไอดี ทีวี (TrueID TV Box)

 

ขั้นตอนที่ 1 เชื่อมต่อสาย AC , ต่ออินเทอร์เน็ต และ ต่อสาย HDMI เข้ากับตัวกล่องทรูไอดี ทีวีและทีวีของท่าน

ขั้นตอนที่ 2 เชื่อมต่อรีโมทกับกล่อง TrueID TV box 

ขั้นตอนที่ 3 เลือกภาษาและเชื่อมต่อเข้า G-Mail
** โดยสามารถทำได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

  • เชื่อมต่อ G-Mail โดยใช้รีโมท
  • เชื่อมต่อ G-Mail โดยเข้าผ่านโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์โดยเข้าผ่านเว็บ androidtv.com/setup

ขั้นตอนที่ 4 เชื่อมต่อเข้า true id โดยสามารถทำได้ 2 วิธี

  1. ใช้รีโมทกรอก user name และ password
  2. แสกน qr code

**สำหรับวิธีการสมัครเข้าใช้งานกล่องทรูไอดี ทีวี รูปแบบใหม่ (New TrueID Box Login) คลิกที่นี่

บทความแนะนำ